Pielgrzymka Polonii kanadyjskiej do Midland

Ponad 9 tysięcy pielgrzymów przybyło w niedzielę, 11 sierpnia do sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland. Polonia kanadyjska spotkała się w tym miejscu po raz 63., a 37. raz przybyła tu piesza pielgrzymka, w której szło około 800 osób.

Piesi pielgrzymi wyruszyli w drogę 5 sierpnia po Mszy św., którą odprawił ks. Janusz Błażejak OMI w kościele św. Patryka w Brampton. Pielgrzymi szli w trzech grupach, a towarzyszyło im siedmiu kapłanów. Jeden dzień z pielgrzymami szedł w drodze bp Andrzej Przybylski z Częstochowy. Centralnym punktem było spotkanie modlitewne w Midland. Rozpoczęło się ono od nabożeństwa różańcowego. O godzinie 11.30 Mszy św. przy ołtarzu polowym z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył bp Andrzej Przybylski.

W swojej homilii nawiązał do tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę, w którą wpisuje się również pielgrzymowanie Polaków w Kanadzie. – Główną intencją każdej pielgrzymki jest odnowienie wiary. Wiara jest nam niezbędna – mówił bp Przybylski – żeby Bóg mógł nas uzdrawiać, uwalniać, rozwiązywać nasze problemy, czy też prowadzić do zbawienia. Tym bardziej więc musimy się troszczyć o swoją wiarę i przekazywać ją innym. Następnie kaznodzieja wskazał na trzy ważne elementy wiary. – Ma ona kształtować w nas nowego człowieka, który w każdych warunkach staje po stronie Boga i Jego przykazań. Jest ona wiarą przeżywaną w Kościele.

Biskup pomocniczy z Częstochowy przypomniał słowa Prymasa Tysiąclecia, że „każdy, kto będzie chciał niszczyć naród, zacznie od niszczenia Kościoła”. – Polacy w Kanadzie doskonale to rozumieją, jak wielką rolę odgrywa Kościół w utrzymaniu jedności w wierze oraz wspólnoty całej Polonii – podkreślał bp Przybylski. Kaznodzieja poprosił pielgrzymów o modlitwę za Kościół w Polsce, który przeżywa czas próby w konfrontacji z wrogimi ideologiami. Poprosił też kanadyjską Polonię o solidarność modlitewną z abp. Markiem Jędraszewskim z Krakowa i innymi polskimi biskupami, którzy stają w obronie chrześcijańskich wartości.

Innym elementem wiary jest odważne głoszenie Jezusa w swoim środowisku. Polscy katolicy, żyjący w Kanadzie, mają szczególną misję uobecniania Chrystusa w swoim nowym kraju, szczególnie, że Kanada bardzo potrzebuje czytelnych świadków wiary.

W trakcie pielgrzymki wiele osób podjęło Duchową adopcję dziecka poczętego. Polonia kanadyjska podjęła też inicjatywę obrony lekarzy i służb medycznych przed próbą zmuszania ich do wykonywania eutanazji lub pomocy w jej wykonywaniu. Obecnie w Kanadzie toczy się debata nad rozszerzeniem prawa do eutanazji oraz nałożenia obowiązku na wszystkich lekarzy do przeprowadzania śmierci „na życzenie”.

Pielgrzymka zakończyła się wspólną modlitwą do Bożego Miłosierdzia. Doroczne spotkanie całej Polonii kanadyjskiej w Midland to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń dla wszystkich Polaków żyjących w Kanadzie. Trud organizacji pielgrzymki podejmują pracujący w Kanadzie ojcowie Oblaci.