Pierwsze Komunie Święte w czasie pandemii

Źródło fot. ekai.pl

Zbliża się czas, kiedy tradycyjnie odbywają się uroczystości przyjęcia Pierwszych Komunii Świętych przez dzieci klas III szkół podstawowych. Także i w tym roku w każdej parafii archidiecezji częstochowskiej są przygotowania do takich uroczystości.

Niestety, ze względu na czas związany z epidemią muszą zostać wprowadzone pewne zmiany. Mówi o nich ks. Paweł Wróbel, wizytator katechezy w archidiecezji częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_PIERWSZE_KOMUNIE_SW_20_04_2021.mp3]

Ze względu na fakt, że przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu dziecka oraz rodziny, parafie archidiecezji częstochowskiej wyszły naprzeciw uroczystościom, aby ułatwić ich przeżywanie w bezpieczny sposób:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_PIERWSZE_KOMUNIE_SW_20_04_2021.mp3]

Pierwsza Komunia Święta powinna być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem zgodnie z normami określonymi w „Instrukcji o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. w archidiecezji częstochowskiej”. Widoczne braki w wymaganym przygotowaniu, nawet jeśli są konsekwencją sytuacji epidemicznej, powinny skutkować przeniesieniem pierwszej Komunii Świętej na późniejszy termin.

BNO