Pierwszosobotnie zawierzenie Matce Bożej Jasnogórskiej

W każdą pierwszą sobotę miesiąca wierni z całej Polski przybywają na Jasną Górę, aby wypowiedzieć uroczysty Akt Zawierzenia Matce Bożej. Do zawierzenia przygotowują się przez udział w spotkaniach inicjowanych przez Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. W tym miesiącu zawierzenie przypada 4 lutego.

Do zawierzenia dokonanego podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej o 18.30 wierni przygotowują się poprzez różaniec wynagradzający i konferencję. Jest też czas na świadectwa ludzi, którzy dzielą się swoim doświadczeniem miłości Maryi.

Zawierzenie to akt miłości i ufności we wstawiennictwo Maryi Królowej Polski. Jest on odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej w Fatimie, gdzie powiedziała, że zwycięstwo przyjdzie przez Jej Niepokalane Serce.

Jest to także kontynuacja drogi, którą ukazał św. Jan Paweł II, zawierzając siebie Niepokalanemu Sercu Maryi, by być „cały Jej” – „Totus Tuus”. Papież Polak w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski zawierzył Jasnogórskiej Pani Ojczyznę i Polaków. Powiedział wówczas: „…Dzisiaj zawierzam Maryi wszystko, „Totus Tuus” – „Cały Twój”. Jestem człowiekiem zawierzenia i nauczyłem się tego tutaj…”. Podstawą duchową tego aktu jest postanowienie Chrystusa wyrażone na Krzyżu:„Oto Matka Twoja”.

Pani Barbara z okolic Zielonej Góry wiele lat mieszkała w Anglii i choć była z wierzącej rodziny, to oddaliła się od Kościoła. Jak opowiadała podczas złożonego na Jasnej Górze świadectwa, właśnie w ramach pierwszosobotniego zawierzenia, to mógł być „początek końca”.

 

By podtrzymać zwyczaj corocznej pielgrzymki i ponowić zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasną Górę 2 lutego przybyli samorządowcy i mieszkańcy Marek. Przyjeżdżają tutaj od 18 lat, żeby złożyć wszystkie troski i nadzieje Matce Bożej.

 

Agnieszka Lużyńska, przewodnicząca Rady Miasta podkreśliła, że choć pracownicy samorządu się zmieniają, to pielgrzymki wciąż są.

 

Przed Obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej przedstawiciele samorządu ponowili Akt Zawierzenia:

 

Organizatorem zawierzeń jest Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, będące kontynuatorem powołanego przez papieża Klemensa XI w 1718 r. Bractwa Koronacji NMP Częstochowskiej. Do zadań członków Bractwa należy m.in. codzienna modlitwa różańcowa za papieża, paulinów i jasnogórskich pielgrzymów. Członkowie wspólnoty szerzą kult Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Korony Polski w Ojczyźnie i w świecie.

LN/JasnaGoraNews