Podejmij post razem z Duszpasterstwem Akademickim Emaus

sztafeta

Duszpasterstwo Akademickie Emaus zachęca wszystkich studentów i ludzi dobrej woli do podjęcia postu o chlebie i wodzie w dowolny wybrany dzień Wielkiego Postu. Tegoroczny post z modlitwą ofiarowany jest w intencji pokoju na świecie, prześladowanych chrześcijan w Syrii oraz odnowy w wierze dla środowiska akademickiego.

Aby podjąć post razem ze studentami wystarczy zadeklarować choćby jeden dzień postu o chlebie i wodzie oraz zapisać się na stronie internetowej Duszpasterstwa Akademickiego Emaus: www.emaus.czest.pl