Podyplomowe studia kierownictwa duchowego

uksw

Wobec coraz większego zainteresowania pogłębionym osobistym rozwojem duchowym dostrzega się zapotrzebowanie na posługę osób, które mogłyby w takim wzroście kompetentnie służyć radą i pomocą. Obecna oferta w tym względzie jest bardzo bogata oraz rozległa. Niestety mamy także do czynienia coraz częściej z pojawianiem się ośrodków, które mówiąc o formacji i przygotowaniu do niej zawężają ją do błędnej psychologizacji i psychoterapii, ograniczając formację w wierze. Bardzo niebezpieczne są także pojawiające się zjawiska prób łączenia formacji duchowej z praktykami innych religii np. buddyzmu, hinduizmu. Ten indyferentyzm formacyjny powoduje ogromne zamieszanie oraz rodzi poważne zagrożenia dla rozwoju duchowego człowieka. Stanowi zagrożenie tożsamości duchowości katolickiej. Nie bez znaczenia pozostaje obecna sytuacja powołaniowa. Mobilizuje ona do głębszej troski o każdą kandydatkę i kandydata do życia konsekrowanego, kapłaństwa oraz małżeństwa. Równie istotne miejsce zajmuje permanentna formacja. Odpowiedzią na te wyzwania są dwuletnie Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które przygotowują w sposób fachowy formatorów, kierowników duchowych oraz spowiedników. Swoje zaproszenie oraz ofertę kierujemy do Czcigodnych Księży Biskupów, a za ich pośrednictwem do kapłanów odpowiedzialnych w diecezjach za formację w Seminariach Duchownych oraz permanentną formację kapłanów (np. ojcowie duchowni dekanatów), zakonów i osób odpowiedzialnych za formację, a także odpowiedzialnych za formację do małżeństwa. Studia te są także czasem formacji i mogą się przyczynić do rozeznania oraz właściwego rozwoju własnego życia duchowego. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą ofertą studiów w roku 2014/2015.

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
(-) ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik