Pomoc Caritas dla uchodźców

Od prawej: bp Andrzej Przybylski, Sofia Mieziencieva, ks. Damian Kwiatkowski/fot. Radio Fiat

Tysiące uciekających przed wojną Ukraińców otrzymuje pomoc w wielu polskich placówkach. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej uruchomiła dla uchodźców punkt informacyjny, skąd każdy potrzebujący wsparcia skierowany zostanie w bezpieczne miejsce pobytu otrzymując jednocześnie właściwą pomoc prawną. Miejsce funkcjonujące przy ul. Ogrodowej odwiedził 1 marca bp Andrzej Przybylski.

– Centra pomocy, takie jak to w Częstochowie, są obecnie bardzo potrzebne. Jesteśmy wdzięczni, że Caritas, we współpracy z innymi organizacjami, bierze na swoje barki organizację tego przedsięwzięcia – mówił podczas wizyty biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/1_pomoc_Przybylski_01_03_2022.mp3]

Koordynacją działań częstochowskiej Caritas, prowadzonych w celu pomocy uchodźcom z Ukrainy, zajmuje się w ośrodku Sofia Miezientseva:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/2_pomoc_Mieziencieva_01_03_2022.mp3]

Każdy, kto chciałby wesprzeć punkt dla uchodźców przy ul. Ogrodowej, może przynieść tam dary w postaci koców, karimat, czy długoterminowych produktów spożywczych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/3_pomoc_darczynca_01_03_2022.mp3]

W Częstochowie osoby zainteresowane mogą też uzyskać pomoc w punkcie miejskim przy ul. Waszyngtona.