Pomódl się także za zmarłych paulinów

W okresie oktawy Wszystkich Świętych nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych można uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych pod zwykłymi warunkami. Jednym z miejsc, gdzie można to uczynić jest jasnogórska krypta. Ojcowie paulini tradycyjnie już pozwolili wiernym na modlitwę w krypcie pod Kaplicą Matki Bożej.

Na Jasnej Górze krypt jest więcej. W samej tylko bazylice jest ich kilka, o czym świadczą metalowe płyty w podłodze. Zwyczajowo otwierana jest jednak tylko jedna z nich – właśnie ta pod Kaplicą. Do modlitwy w intencjach zmarłych paulinów zachęca o. Michał Bortnik, rzecznik jasnogórskiego sanktuarium:

Najstarszy pochówek w otwartej krypcie odbył się w 1895 roku. Krypta będzie otwarta dla pielgrzymów do końca listopada.