Posługa księży w dobie koronawirusa

Posługa księży w dobie koronawirusa

Fot. KEP

Koronawirus zmienił funkcjonowanie wielu instytucji, w tym placówek zdrowia. Wprowadzane ograniczenia sanitarne uniemożliwiają m.in. odwiedziny chorych w szpitalach. Restrykcje dotyczą również opieki duszpasterskiej.

Według Instytutu Ordo Iuris taka sytuacja to łamanie art. 37 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który stanowi, że w sytuacji pogorszenia się zdrowia lub zagrożenia życia, szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Dodatkowo zbyt daleko idące restrykcje są niezgodne z art. 53 Konstytucji RP gwarantującym prawo do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajduje. Na stronie Instytutu przeczytać można o kolejnych zawiadomieniach, wysyłanych przez osoby z całej Polski, dotyczących utrudniania pacjentom możliwości korzystania z opieki duszpasterskiej. W częstochowskich ośrodkach zdrowia kapelanom nie zabrania się wstępu do placówek, choć ich posługa w znacznym stopniu została ograniczona. Jak mówi ks. Stanisław Ambroży, kapelan szpitala przy ul. Mickiewicza w Częstochowie, kapłan może posługiwać jedynie na wybranych oddziałach.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/1_posluga_Ambrozy_19_11_2020-1.mp3]

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym także obowiązują ograniczenia. Opieka duszpasterska wciąż jest jednak możliwa, choć pod pewnymi warunkami – mówi dyrektor placówki Zbigniew Bajkowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/2_posluga_Bajkowski_19_11_2020.mp3]

Ks. Stanisław Mendakiewicz, kapelan szpitala Nu-Med w Częstochowie tłumaczy, że wspólna modlitwa z kapłanem oraz sakrament spowiedzi, dają pacjentom dodatkową siłę w walce z chorobą.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/3_posluga_Mendakiewicz_19_11_2020.mp3]

Celem ograniczeń sanitarnych, wprowadzonych na terenach szpitalnych, jest zatrzymanie wzrostu zachorowań na Covid-19. Podjęte decyzje służby medyczne tłumaczą troską o dobro pacjentów. Pamiętajmy jednak, że człowiek stworzony jest zarówno z ciała, jak i duszy, dlatego podejście do leczenia powinno być holistyczne. Spotkanie z kapłanem, spowiedź i przyjęcie Komunii św. mogą poprawić samopoczucie pacjenta, a co za tym idzie – stan jego zdrowia.

Całą analizę prawną Instytutu Ordo Iuris, dotyczącą prawnych uwarunkowań korzystania z opieki duszpasterskiej w czasie stanu epidemii, można przeczytać tutaj.

ABK