Posługi lektoratu i akolitatu w seminarium

17 lutego 2018r. to wyjątkowy dzień dla całej wspólnoty seminaryjnej, a szczególnie dla alumnów z rocznika III i IV. Tego dnia sześciu kleryków roku III (pięciu z archidiecezji częstochowskiej i jeden z diecezji sosnowieckiej) przyjęło posługę lektoratu, zaś dziewięciu kleryków roku IV (siedmiu z archidiecezji częstochowskiej i dwóch z diecezji sosnowieckiej) zostało ustanowionych akolitami. To niecodzienne wydarzenie poprzedziły rekolekcje wielkopostne, które pomogły alumnom lepiej przygotować się do przyjęcia posług.
Mszy św. z obrzędem udzielenia posług przewodniczył bp Andrzej Przybylski. Jak sam zauważył dla niego również był to wyjątkowy czas, gdyż i jemu po raz pierwszy przypadło
w udziale przewodniczyć takiemu wydarzeniu. „Jest to dla mnie pierwszy lektorat i akolitat w roli biskupa” – mówił. Warto zauważyć, iż posługi lektoratu i akolitatu są przyjmowane przez kleryków ze względu na święcenia, do których prowadzi ich seminaryjna droga. Jak podaje obrzęd przewidziany na tę uroczystość, głównym zadaniem wynikającym z przyjęcia posługi lektoratu jest czytanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Modlitwa jaką biskup wypowiada nad przyszłymi lektorami zawiera zadania i cele związane z tą posługą: „Boże (…) spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom i siostrom”. Kim natomiast jest akolita i co należy do jego obowiązków? Akolita ma pomagać prezbiterom i diakonom w wykonywaniu ich misji. Jest nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii, który może udzielać Komunii Świętej wiernym, a także zanosić ją chorym.
Bp Andrzej zwracając się w homilii do kandydatów na lektorów i akolitów podkreślił: „To Kościół Was posyła do czytania Słowa Bożego i rozdzielania Komunii Świętej”. Kaznodzieja zwrócił także uwagę na nieustanne odpowiadanie na zawołanie Jezusa: „Pójdź za mną”. Przestrzegał, że posługa lektora i akolity wymaga ciągłego chodzenia za Jezusem,
a nigdy przed nim.
Ufamy, że przyjęte przez nas posługi lektoratu i akolitatu zbliżą nas do Jezusa i umocnią nas w drodze do Chrystusowego kapłaństwa.

Kleryk Zbigniew Wojtysek