Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem…

popielecweb

Od gestu posypania głów popiołem rozpoczęliśmy liturgiczny okres Wielkiego Postu. Podczas uroczystej Mszy św. w Archikatedrze św. Rodziny o godz. 18 Abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski przypominał wiernym za św. Janem Pawłem II, że Kościół przyniósł Polsce klucz do zrozumienia dziejów. Przyniósł Chrystusa, który jest sensem życia każdego człowieka. Te słowa wypowiadał Papież w czasie pierwszej pielgrzymki, pokazując nam kierunek, a jednocześnie źródło, z którego wyrastamy – mówił Abp Depo. – Dzisiaj gromadzimy się w Jego imię, aby na nowo odczytać prawdę o nas samych, o naszym życiu naszej Ojczyźnie i świadectwie Kościoła. Z pomocą łaski Bożej wejdźmy głębiej w tajemnicę wiary Kościoła. – podkreślał Metropolita częstochowski.

Wraz z Abp Wacławem Eucharystię koncelebrowali m.in.: Abp Senior – Stanisław Nowak, ks. Jan Niziołek – proboszcz parafii katedralnej, ks. Grzegorz Szumera – rektor WSD Częstochowa czy ks. Mariusz Trojanowski – sekretarz arcybiskupa.

– Przeżycia Środy Popielcowej z obrzędem posypania głów popiołem wprowadzają nas w głębie roku świętego miłosierdzia, który rozpoczęliśmy w I Niedzielę Adwentu. To sam Chrystus, objawiający nam oblicze Ojca niebieskiego, bogatego w miłosierdzie wychodzi nam na spotkanie w swojej ewangelii i sakramentach wiary Kościoła. Mówi dzisiaj do nas bardzo wyraźnie, strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Trzykrotne bowiem słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: Ojciec odda Tobie, mówią nam o perspektywie nagrody wiecznej. Ten horyzont wieczności i zjednoczenia z Bogiem na wieki uporządkowuje nam sprawy nietrwale, doczesne, a nawet banalne. I nawet jeśli na co dzień żyjemy w perspektywie śmierci i ostatecznego końca świata, o czym przypomina nam słowo z księgi rodzaju, kiedy sypiemy popiół na nasze głowy: Prochem jesteś i w proch się obrócisz, to wierząc w Boga objawionego w Jezusie Chrystusie mogę mieć nadzieję, że w Nim i przez Niego dostępuję daru zbawienia – wyjaśniał w homilii metropolita.

Po homilii wierni podchodzili procesyjnie, aby swoje głowy posypać popiołem na znak pokuty i nawrócenia. Gestowi towarzyszyły słowa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię oraz Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz.

O oprawę liturgiczną i muzyczną zadbali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.