Promocja książki Tomasza Kroka

W środę (20 czerwca), o godz. 16.00, w redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie, przy ul. 3 Maja 12, odbędzie się promocja książki Tomasza Kroka pt. „Antymasońska komórka Episkopatu Polski 1946–1952”. Spotkanie z autorem poprowadzi Bartosz Kapuściak z Oddziału IPN w Katowicach. Słowo wstępne (przy rozpoczęciu): Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Autor w swojej książce podejmuje problematykę właściwie szerzej nigdzie nie opisaną, czyli antymasońską aktywność środowisk katolickich po drugiej wojnie światowej. Członkowie komórki antymasońskiej Episkopatu Polski popierani, a nawet częściowo finansowani przez prymasa Stefana Wyszyńskiego obrali sobie za cel infiltrację środowisk masońskich i paramasońskich. Równolegle do ich działań rozpracowanie środowisk wolnomularskich prowadzili funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Autor odkrywa przed czytelnikiem dwie wrogo do siebie nastawione opcje, Kościół katolicki oraz Urząd Bezpieczeństwa, w walce ze środowiskiem masońskim.

Tomasz Krok – historyk, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skołodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuje się działalnością komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w pierwszych latach po wojnie. Pracownik Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni. Kazimierza Sosnkowskiego.