Przygotowania do koronacji obrazu Matki Bożej w Praszce

praszka

Jutro w Kalwarii Praszkowskiej odbędzie się drugie spotkanie Komitetu do spraw przygotowania uroczystości koronacji koronami papieskimi wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00 a zakończy je pierwsze nabożeństwo Nowenny miesięcy przed uroczystością koronacji.

Zaprasza  ks. Prof. Teolfil Siudy

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2014/12/siudy-strona.mp3]

Aby obraz mógł dostać  korony papieskie powinien być rozwinięty kult danego obrazu oraz Episkopat danego kraju powinien wyrazić pozwolenie na koronację. Kult obrazu Matki Bożej Praszkowskiej posiada element  starożytności kultu i nawiązuje do kultu wizerunku Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Poza tym sanktuarium praszkowskie spełnia wymogi odnoszące się do wielkości sanktuarium i zewnętrznych warunków przyjmowania pielgrzymów.

Transmisja nabożeństwa i Mszy św. z praszkowskiego sanktuarium jutro na falach Radia FIAT o godz. 16.30