Przygotowanie do niedzielnej liturgii Słowa z bp. Andrzejem Przybylskim – XXXIV niedziela zwykła, 26 listopada

26 listopada 2017 roku to XXXIV niedziela zwykła, na którą Kościół przygotował czytania z Księgi Ezechiela (Ez 34,11-12.15-17), fragmentu Listu do Koryntian (1 Kor 15,20-26.28) i Ewangelii św. Mateusza (Mt 25,31-46), po drodze zatrzymując nas przy psalmie 23. Zapraszamy do wysłuchania rozważań bp. Andrzeja Przybylskiego, przygotowujących do niedzielnej liturgii Słowa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/Calosc26_11_2017.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska