Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 10 czerwca

10 czerwca to Niedziela X tygodnia okresu zwykłego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Rodzaju (Rdz 3, 9-15), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 4, 13 – 5, 1) i z Ewangelii św. Marka (Mk 3, 20-35). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/Wiara10_06_18CALOSC-1.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska