Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 17 czerwca

17 czerwca to Niedziela XI tygodnia okresu zwykłego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Ezechiela (Ez 17, 22-24), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 5, 6-10) i z Ewangelii św. Marka (Mk 4, 26-34). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/Wiara17_06_2018CALOSC-1.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska