Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 17 lutego

17 lutego to Szósta Niedziela zwykła. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 17, 5-8), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 15, 12. 16-20), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 6, 17. 20-26). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/Wiara_17_02_2019CALOSC_na-strone.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska