Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 19 sierpnia

19 sierpnia to niedziela XX tygodnia okresu zwykłego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Przysłów (Prz 9, 1-6), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 5, 15-20), i z Ewangelii św. Jana (J 6, 51-58). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/Wiara19_08_2018CALOSC-1.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska