Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 2 grudnia

2 grudnia to I niedziela adwenu. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 33,14-16), z Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan (1 Tes 3,12-4,2), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 21,25-28.34-36). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/Wiara_02_12_2018CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska