Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 20 stycznia

20 stycznia to Druga Niedziela zwykła. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 62, 1-5), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 12, 4-11), i z Ewangelii św. Jana (J 2, 1-11). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/Wiara_20_01_2019CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska