Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 4 lutego

4 lutego to piąta niedziela zwykła, na którą Kościół przygotował czytania:
Księga Hioba (Hi 7, 1-4. 6-7)
Pierwszy List św. Pawła do Koryntian (1 Kor 9, 16-19. 22-23)
Ewangelia św. Marka (Mk 1, 29-39)
Zapraszamy do wysłuchania rozważań bp. Andrzeja Przybylskiego, przygotowujących do niedzielnej liturgii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/Calosc03_02_2018.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska