Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 4 marca

4 marca przypada Trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Księga Wyjścia (Wj 20, 1-17)
Pierwszy List św. Pawła do Koryntian (1 Kor 1, 22-25)
Ewangelia św. Jana (J 2, 13-25)
Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/WiaraRodziSieZeSluchania03_03_2018.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska