Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 8 lipca

8 lipca to niedziela XIV tygodnia okresu zwykłego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Ezechiela (Ez 2, 2-5), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 12, 7-10) i z Ewangelii św. Marka (Mk 6, 1-6). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/Wiara08_07_2018CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska