Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – I Niedziela Adwentu

Na I Niedzielę Adwentu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 2,1-5), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 13,11-14), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 24,37-44). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/WIARA_ROK_A_01_12_2019_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska