Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – II Niedziela Adwentu

Na II Niedzielę Adwentu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 40, 1-5. 9-11), z Drugiego Listu św. Piotra Apostoła (2 P 3, 8-14), i z Ewangelii św. Marka (Mk 1, 1-8). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/WIARA_ROK_B_06_12_2020_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska