Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – IV Niedziela Wielkiego Postu

Na IV Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania z Pierwszej Księgi Samuela (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 5, 8-14), i z Ewangelii św. Jana (J 9, 1-41). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska