Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Na Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 50, 4-7), z Listu św. Pawła Apostoła do Filipan (Flp 2, 6-11), i Mękę Naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Mateusza (Mt 26, 14 – 27, 66). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska