Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Na Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Rodzaju (Rdz 2,7-9;3,1-7), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 5,12-19), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 4,1-11). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/WIARA_01_03_2020_ROK_A_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska