Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Na Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Wyjścia (Wj 17, 3-7), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 5, 1-2. 5-8), i z Ewangelii św. Jana (J 4, 5-42). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/WIARA_ROK_A_15_03_2020_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska