Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Trzecia Niedziela zwykła

Na Trzecią Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania: z Księgi proroka Izajasza (Iz 8, 23b – 9, 3), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1, 10-13. 17), i z Ewangelii św. (Mt 4, 12-23). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/WIARA_ROK_A_26_01_2020_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska