Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Ezechiela (Ez 34,11–12.15–17), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 15,20–26.28), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 25,31–46). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/WIARA_ROK_A_22_11_2020_CALOSC-1.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska