Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Kościół przygotował czytania z Księgi Liczb (Lb 6,22-27), z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (Ga 4,4-7), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 2,16-21). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska