Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Kościół przygotował czytania z Dziejów Apostolskich (Dz 1, 1-11), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 1, 17-23), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 28, 16-20). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska