Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – V Niedziela zwykła

Na V Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 58, 7-10), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 2, 1-5), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5, 13-16). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska