Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – VII Niedziela zwykła

Na VII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Pierwszej Księgi Samuela (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 15, 45-49), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 6, 27-38). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/Wiara24_02_2019NaStrone.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska