Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XI Niedziela zwykła

Na XI Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Wyjścia (Wj 19, 2-6a), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 5, 6-11), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 9, 36 – 10, 8). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/WIARA_ROK_A_14_06_2020_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska