Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XIV Niedziela zwykła

Na XIV Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Zachariasza (Za 9,9-10), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8,9.11-13), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 11,25-30). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/WIARA_ROK_A_05_07_2020_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska