Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXI Niedziela zwykła

Na XXI Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 22, 19-23), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 11, 33-36), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 16, 13-20). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/WIARA_ROK_A_23_08_2020_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska