Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXI Niedziela zwykła

Na XXI Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 66, 18-21), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 12, 5-7. 11-13), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 13, 22-30). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/XXI_NIEDZIELA_ROK_C_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska