Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXX Niedziela zwykła

Na XXX Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Mądrości Syracha (Syr 35, 12-14. 16-18), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (2 Tm 4, 6-9. 16-18), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 18, 9-14). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska