Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXXI Niedziela zwykła

Na XXXI Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi Mądrości (Mdr 11, 22–12, 2), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (2 Tes 1, 11 –2, 2), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 19, 1-10). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

 

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska