Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXXI Niedziela zwykła

Na XXXI Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Mądrości (Mdr 11, 22–12, 2), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (2 Tes 1, 11 –2, 2), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 19, 1-10). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/XXXI_NIEDZIELA_ROK_C_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska