Publikacje poświęcone Biskupowi Stefanowi Barele

b_barela-72

W Wieruszowie 7 listopada o godz. 15 miała miejsce promocja publikacji, które poświęcone były osobie trzeciego biskupa częstochowskiego, Stefana Bareły. Patronat nad tym wydarzeniem objął Wyższy Instytut Teologiczny. Współudział w tworzeniu książki miały zarówno władze jak i profesorowie Uczelni. W promocji publikacji wzięli udział m.in.: ks. inf. dr Marian Mikołajczyk, który pełnił funkcję ks. bp Stefana Bareły oraz ks. Mikołaj Węgrzyn, wicedyrektor WIT. Wieruszów nie był miejscem przypadkowym na prezentacje książek, gdyż to właśnie do tamtejszej parafii po święceniach trafił ks. Stefan Bareła.