Rada Kapłańska obradowała w Niższym Seminarium Duchownym

Fot. Radio Fiat

W środę 23 lutego w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyło się spotkanie archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej, któremu przewodniczył abp Wacław Depo. Oprócz bieżących spraw częstochowskiego Kościoła, kapłani rozmawiali też o przyszłości Niższego Seminarium.

Spotkania Rady Kapłańskiej są stałym elementem administrowania archidiecezją. Zwykle odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym, jednak w zależności od podejmowanych tematów, Rada może zgromadzić się też w innym miejscu. Bp Andrzej Przybylski wyjaśnił do czego powołana jest Rada Kapłańska oraz pokrótce omówił zagadnienia, jakie Rada podejmowała podczas spotkania w Niższym Seminarium:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/1_rada_kaplanska_przybylski_23_02.mp3]

Tematem przewodnim spotkania była przyszłość Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, które jest ostatnią tego typu placówką w Polsce. Rektor Seminarium ks. dr Jerzy Bielecki nieco uszczegółowił zagadnienia dotyczące placówki, nad jakimi pochylili się kapłani:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/2_rada_kaplanska_bielecki_23_02.mp3]

Abp Wacław Depo w odniesieniu do przyszłości Kościoła i seminariów duchownych, zwrócił uwagę na to, że przyszłość ta nie zależy wyłącznie od kapłanów i modlitw w kościołach oraz wspólnotach duchownych, ale także od wspólnot rodzinnych i szkolnych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/3_rada_kaplanska_abp_23_02.mp3]
Fot. Radio Fiat

Spotkanie Rady Kapłańskiej rozpoczęto Mszą św., której przewodniczył abp Wacław Depo. Podczas homilii Metropolita Częstochowski, nawiązując do fragmentu Ewangelii na dzień św. Polikarpa (Mk 9, 38-40), przestrzegł kapłanów przed – jak to ujął – „pychą zawodową”:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/4_rada_kaplanska_abp_23_02.mp3]

Abp Wacław kontynuując rozważania odniósł się także do trudnych następstw, jakie są skutkiem przekonania kapłana lub całej wspólnoty o posiadaniu tej jedynej prawdy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/5_rada_kaplanska_abp_23_02.mp3]

Rada Kapłańska składa się z księży, którzy weszli w jej skład z urzędu, nominacji lub z wyboru. Członkami z nominacji są ci duchowni, którzy pełnią w diecezji ważne funkcje, jak np. wikariusze generalni czy rektorzy seminariów. Są też przeprowadzane wybory do Rady, podczas których zarówno kapłani jak i biskup miejsca wybierają swoich przedstawicieli.

Homilia abp. Wacława Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/01/homilia_rada_kaplanska_abp_23_02.mp3]