Radio Fiat z medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

Katolicka Rozgłośnia Radiowa Fiat w Częstochowie otrzymała prestiżowy medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” za wkład w rozpowszechnianie dzieł misyjnych „Ad Gentes”. Nagrodzonych zostało 14 osób oraz instytucji z całej Polski. Uroczyste wręczenie wyróżnień oraz dyplomów odbyło się w czwartek 27 października w siedzibie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Spotkanie laureatów poprzedziła Msza św. w bazylice archikatedralnej Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie pod przewodnictwem bp. Andrzeja Jeża. Nagrody przyznali członkowie Kapituły Episkopatu Polski ds. Misji. W imieniu Radia Fiat nagrodę odebrała Aleksandra Mieczyńska, zastępca dyrektora rozgłośni:

Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, która wybrała i nagrodziła laureatów z całej Polski, jest bp kielecki Jan Piotrowski. Duchowny przypomniał, że mimo zmieniających się czasów, misjonarze ciągle są przedstawicielami czynienia dobra, o których należy mówić i pamiętać:

Idea misyjna przyświeca Episkopatowi Polski od wielu lat. Corocznie, podczas rozdawania nagród, podkreślana jest bezinteresowność ludzi niosących pomoc. Mówi o tym Grzegorz Polak, zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, który galę wręczania nagród prowadzi od wielu lat:

Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach. Laureaci każdej z nich w podobnym stopniu przyczynili się do wspierania, propagowania i nagłaśniania misji. Szczególnie dobrze przyjęto kategorię medialną, która wyróżniła instytucje od dawna nagłaśniające pomoc w najbiedniejszych krajach świata – tłumaczy o. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz delegat ds. misjonarzy:

Jedną z laureatek nagrody w kategorii „duchowo-modlitewnej” została Agnieszka Czarnolas-Chudzik, inicjatorka Kół Żywego Różańca diecezji siedleckiej. Jak mówi, za cel postawiła sobie jednoczenie i uświadamianie w modlitwie:

Jedną z wielu opisywanych przez Radio Fiat akcji misyjnych organizowanych w Częstochowie i regionie były m.in. działania podejmowane przez parafię św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie – wspomina jej proboszcz, ks. Janusz Wojtyla:

W tym roku Kapituła Konferencji Episkopatu Polski rozpatrzyła blisko 80 zgłoszeń z całej Polski.

BNO

 

SZCZEGÓŁOWA LISTA LAUREATÓW WG KATEGORII:

Wyróżnienie specjalne:
– Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi;
– Zgromadzenie Sióstr Klawerianek;
– Sekcja Misjologii Wydziału Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

„Za zasługi w misyjnym dziele Kościoła”:
– o. Andrzej Fecko, twórca Centrum Zdrowia im. św. Łukasza w Kifangondo;
– s. Leona Irena Kosowska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich;
– o. Alojzy Chrószcz ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

„Pomoc modlitewna i duchowa”:
– Agnieszka Czarnolas-Chudzik, przedstawicielka Stowarzyszenia Żywy Różaniec diecezji siedleckiej;
– Józef Antonik z Ostrowa Lubelskiego.

„Pomoc materialną i finansową dla misji”:
– Prokura Misyjna OMI w Poznaniu;
– ks. prał. Tadeusz Gut, proboszcz parafii św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi-Zagórzu;
– Wojciech Zięba z Polskiej Fundacji dla Afryki.

„Informacja medialna”:
– redakcja dwumiesięcznika „Świat Misyjny”;
– Katolickie Radio Podlasie;
– Katolickie Radio Fiat.

 

Galeria: Radio Fiat/BNO

Radio Fiat z medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”