Raport jasnogórski 2016 – odsłona druga z dziewięciu

raport_jasnogorski_24_10_2015_1

„Naród wierny łasce” – taki był temat przewodni drugiej z zaplanowanych dziewięciu jasnogórskich debat, organizowanych w czasie przygotowań do 1050. rocznicy Chrztu Polski, a nawiązujących do Jasnogórskich Ślubów Narodu, napisanych przed ponad 50. laty przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 24 października w debacie udział wzięli: bp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, od lat zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, uczestniczący w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 roku; Agnieszka Porzezińska, dziennikarka, scenarzystka i autorka filmów dokumentalnych („W imię Matki” oraz „Tajemnica Tajemnic”); Piotr Oszczanowski, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, luteranin; ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

Przed debatą jej uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył bp Grzegorz Ryś, który w homilii podkreślał, nawiązując do Ewangelii św. Łukasza, że Jezus wzywa do nawrócenia, do wierności łasce. A nawrócenie jest tak naprawdę zmianą sposobu myślenia. Myślenie kategoriami łaski jest istotne do przeżywania wiary i myślenia o Bogu, Bogu, który nie zraża się ludzkim grzechem, a Jego łaska jest odpowiedzią na ten grzech, nie prawo, nie sąd, a łaska i miłosierdzie – mówił bp Ryś.

Debatę, która rozpoczęła się tuż po Mszy św., poprowadził Jan Pospieszalski. Zebranych przywitał o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. Przywołany został fragment Ślubów Jasnogórskich, do którego nawiązywał temat dysputy:  „Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej”.

Dyskusję rozpoczął bp Ryś mocno podkreślając jednostkową odpowiedzialność za wierność łasce, która to indywidualna odpowiedzialność ma dopiero szansę tworzyć wspólnotę, wierność narodu. Bp Ryś wskazywał na istotę wiary, będącej odpowiedzią na łaskę, na zaproszenie Boga. Przypomniał także o tym, że historycznie Chrzest Polski wyprzedza wszelkie podziały w kościele i tak naprawdę celebrowanie jego rocznicy winno być udziałem wszystkich chrześcijan w Polsce, ponieważ wszyscy chrześcijanie wierni są łasce chrztu. Ks. Wojciech Sadłoń mocno podkreślał znaczenie i wartość wspólnoty, przypomniał, że to na bazie wiary zbudowana została wspólnota narodowa. Z kolei Agnieszka Porzezińska stwierdziła, że dla niej wierność oznacza poczucie bezpieczeństwa. Jako matka i członek wspólnoty Kościoła odwołała się także do potrzeby autorytetów w życiu narodu, każdej rodziny i jednostek. Niezmiernie ciekawym głosem w dyskusji był głos prof. Piotra Oszczanowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, „depozytariusza dziejów”, jak sam się nazwał, nawiązując do swojego wykształcenia i pełnionej funkcji, i człowieka luterańskiej konfesji, żyjącego w domu będącym żywym przykładem wspólnej wierności łasce, tworzonym przez luteranina i katoliczkę.

Głównymi organizatorami debat są jest Jasna Góra, a odpowiadają za nie o. dr Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów i o. dr Michał Legan, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Kolejne debaty zaplanowane są na: 22 listopada, 20 grudnia, 24 stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia i 1 maja.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Konferencja Episkopatu Polski, metropolita częstochowski abp Wacław Depo, generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski, Instytut Prymasa Wyszyńskiego.

Patronat medialny nad cyklem przyjęło m.in. Radio Fiat.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Mieczyńska