Raport Jasnogórski 2016: trzecia debata

bilet3_a

W niedzielę 22 listopada na Jasnej Górze odbędzie się kolejna z debat z cyklu „Raport Jasnogórski 2016”. Tym razem weźmie w niej udział ks. bp Jan Wątroba, o. Stanisław Jarosz, Kaja Godek, Małgorzata i Tomasz Terlikowscy oraz Olgierd Pankiewicz. Hasłem debaty, którą poprowadzi Jan Pospieszalski będzie „Życie jest światłością ludzi”.

Jasna Góra powraca do wielowiekowej tradycji dysput teologicznych na Sali Rycerskiej. W 50 lat po Millenium chrztu Polski pragniemy podjąć refleksję nad programem zawartym w Ślubach Jasnogórskich Prymasa Tysiąclecia.

Dziewięcioletnia nowenna przed rokiem 1966 przygotowywała Kościół i Naród do odnowy moralnej i życia chrześcijańskiego. Dziewięciomiesięczna modlitwa i dysputa jasnogórska ma nas przygotować do przeżycia 1050 rocznicy chrztu, przez refleksję nad treściami poszczególnych ślubów jasnogórskich. Chcemy także opowiedzieć te treści nowym językiem. Zastanawiać się będziemy nad ich aktualnością w życiu Polaków i w Kościele XXI wieku. W ten sposób – mamy nadzieję – powstanie Raport Jasnogórski 2016.

Debatować będziemy przez dziewięć miesięcy (od września 2015 do maja 2016), Dyskutanci ze świata Kościoła, nauki i kultury, prowadzeni przez red. Jana Pospieszalskiego spotykać się będą na Jasnej Górze w obecności widowni i zaproszonych gości. Dyskusja będzie rejestrowana, a następnie udostępniana szerokiemu gronu odbiorców poprzez Internet, stacje radiowe i telewizyjne. Intencją organizatorów jest wywołanie szerokiej refleksji, zainspirowanej naszymi debatami. Każde spotkanie poprzedzone będzie modlitwą w intencjach Ojczyzny.

Źródło: Jasnogórski Instytut Maryjny