Recital w św. Florianie

Impast 2

„Na skrzydłach” – to nazwa recitalu poezji śpiewanej, który odbył się w niedzielę 20 grudnia wieczorem w parafii p.w. św. Floriana Męczennika w Częstochowie. W ramach recitalu wystąpił zespół Impast, w skład którego wchodzi Aleksandra Anna Kowalska, Artur Broncel, Joanna Ordon, Michalina Putek, Roman Kowalski, Arkadiusz Możdżeń i Rafał Soberka.

– Jest to pojęcie związane z malarstwem, bo malarstwo nas połączyło. „I” jako inwencja, „m” jako miłość, „p” jako prawda, „a” jako artyzm, „s” – serce i „t” – twórczość – mówi jego założycielka i liderka Aleksandra Anna Kowalska.

Nazwa „impast” oznacza technikę stosowaną głównie w malarstwie olejnym lub akrylowym, polegająca na nakładaniu farby grubą, wypukłą warstwą przy pomocy pędzla lub szpachli. Zespół Impast prezentuje poezję śpiewaną autorstwa Aleksandry Anny Kowalskiej.

Paweł Kmiecik

Impast 1

Impast 3

Impast 4