Rekolekcje dla kobiet

W dniach 21-23 września 2018 r. w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej “Święta Puszcza” w Olsztynie k/Częstochowy ul. Świętej Puszczy 6 odbędą się rekolekcje dla kobiet: O mocy słowa. Jak zmienić złe myśli?
„Życie i śmierć są w mocy języka” (Prz 18, 21). Rekolekcje poprowadzi Irena Neumueler (teolog, nauczyciel, trener rozwoju osobistego, doradca chrześcijański). Zapisy na stronie www.rodzinyemaus.pl.
Nasz umysł i wolna wola są celem szkodliwego oddziaływania duchów, które poprzez poruszenia zmysłowe, próbują wpływać na wyobraźnię i myśli, a tą drogą na interpretację zdarzeń i naszych przeżyć. Tym samym mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie, postępowanie i relacje z innymi ludźmi.
Rekolekcje „O mocy słowa. Jak zmienić złe myśli?” pozwolą Ci poznać jak kształtują się nasze myśli, skąd pochodzą, co wpływa na sposób myślenia. Powiemy co jest źródłem zamartwiania, narzekania, niepokojów, projektowania negatywnych ocen i złych nastawień, złego przeczucia, skąd pojawia się brak ufności na pomyślność i na osiągnięcia. Powiemy o tym, jak przemienić sposób myślenia, by oczekiwać dobra i powodzenia; jak myśleć na Boży sposób.
W życiu duchowym istnieje prawo siewu – „to co siejesz, to zbierać będziesz”. Otrzymujemy to, co wyznajemy swoimi ustami, ponieważ wypowiadane słowa mają moc sprawczą. Biblia mówi, że wszelka zła mowa (oskarżenie, narzekanie, szemranie, złorzeczenie, krytyka) ma bardzo negatywny wpływ na nasze życie. Kiedy używamy języka ku złemu, sprowadzamy duchową śmierć i blokujemy życie. Złe słowa wypowiadane o sobie, to droga do autodestrukcji, są one „prorokowaniem” nad sobą. W konsekwencji obciążają nas i mogą stanowić przeszkodę do życia w sposób pełny.
Odpowiemy na pytania:
– Jaką moc ma Słowo Boże i jak działa w naszym życiu?
–  Jaką moc ma nasze słowo ludzkie i dlaczego?
– Jakie znaczenie ma słowo przekleństwa i błogosławieństwa
– Jak bronić się przed skutkami złej mowy innych?
– W jaki sposób korzystać z mocy Bożej, aby doświadczać uzdrowienia?
DLA KOGO?
Zapraszamy kobiety w każdym wieku, które chcą zmienić swój sposób myślenia i używania języka. Chcą uwolnić się od skutków złorzeczeń, przekleństw i złej mowy i nauczyć się myśleć i mówić według zamysłu Bożego.