Rekolekcje powołaniowe w częstochowskim seminarium

web semi„Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon!” – pod takim hasłem w dniach od 30 stycznia do 1 lutego w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie będą miały miejsce rekolekcje powołaniowe. Są one skierowane dla chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów i młodzieży pracującej. Rekolekcje prowadzić będzie ks. Łukasz Dyktyński, ojciec duchowny kleryków. Rekolekcje będą czasem służącym rozpoznaniu swojego powołania. Uczestnicy będę mogli znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak usłyszeć głos Boga? Jak odróżnić wolę Bożą od swojego widzimisię? Którędy wiedzie droga do prawdziwego szczęścia w życiu? Zgłoszenia przyjmowane są do 28 stycznia 2015 r.–za pośrednictwem parafii i wspólnot lub bezpośrednio w seminarium. Adres WSD w Częstochowie, 42-226 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34-3651215; e-mail: seminarium@niedziela.pl Organizatorami są Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej.