Rocznica poświęcenia Kościoła Archikatedralnego za nami

webWczorajszy wieczór (29.10) był dla wiernych naszej archidiecezji czasem uroczystego dziękczynienia Bogu za dar Kościoła katedralnego.  To w 1917 roku powstała parafia św. Rodziny, która po utworzeniu diecezji częstochowskiej zyskała miano katedry. Teodor Kubina – pierwszy biskup częstochowski dokonał aktu jej konsekracji 29 października 1950 roku.  I tak jak 64 lata temu świątynia wypełniła się kapłanami, klerykami seminariów duchownych, siostrami zakonnymi oraz wiernymi świeckimi. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita częstochowski Arcybiskup Wacław Depo, który podkreślał: Kościół, który przedłuża zbawcze posłannictwo Jezusa Chrystusa pragnie doprowadzić każdego człowieka do osobistego spotkania z Bogiem i pragnie służyć każdemu kto chce w dobrej wierze i w dobrej woli z tej posługi skorzystać. Te słowa pokazują jak wielką rolę odgrywa w naszej archidiecezji Matka wszystkich Kościołów. Nie zabrakło w homilii Arcybiskupa Wacława nawiązań do nauczania Prymasa Tysiąclecia: Trzeba nam powtórzyć za Sługą Bożym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, że służba Kościoła wobec konkretnego człowieka i świata nie może prowadzić do konformizmu, do ustępstw, do umniejszania treści i wartości Ewangelii na rzecz doczesności i dobrobytu. Parafianie Bazyliki Archikatedralnej przez całą dobę adorowali Najświętszy Sakrament i dziękowali Bogu za dar świątyni.

web 5

web 1

web 2

web 3

web 4